Jaarplan CLB Diagnostiek 1997

1997-2008. Covers voor de jaarplanner van eerst het CLB en later Sanquin in nauwe samenwerking met de opdrachtgever dr. C. Aay