NLD-19780222-AMSTERDAM: Herdenking van de Februaristaking bij de dokwerker in Amsterdam. ANPFOTO ARTHUR BASTIAANSE.