12. Virusdiagnostiek – oorspronkelijk ‘spannend in tijd’