Rubriek: Verhaal bij een foto - nr.32 - September 1998

Het zou voor de hand liggen dat de aanwezigheid van veel bos ooit de basis gelegd had voor de bloeiende houtindustrie die de Zaanstreek gekend heeft.
Het tegendeel is waar. Juist door de afwezigheid ervan had de wind in dit vlakke land dicht bij zee vrij spel.
Al in het begin van de 17e eeuw werd er met behulp van windkracht gezaagd en was men hier zijn tijd ver vooruit.
Grote aktiviteit was het gevolg, waardoor uiteindelijk een bloeiende handel, overslag en verwerking van hout ontstond.

Bruynzeel, drie eeuwen later als een betrekkelijke nieuwkomer in de regio, groeide in de jaren 70 uit tot een houtgigant en vormde als zodanig het sluitstuk van een bloeiende tak van industrie.
Wie nu echter de Pieter Ghijsenlaan oprijdt, ziet hier weinig van terug, grootschalige 'doe het zelvers' waar veel van het zelfde verkocht wordt, zijn er voor in de plaats gekomen.

Belangrijk is de rol die Bruynzeel speelde in de naoorlogse periode van wederopbouw en het grote woningtekort dat nog lange tijd erna heerste.
Vooral de Bruynzeelkeukens vormden voor mij een prettige uitdaging bij het maken van de foto's voor folders en advertenties in de 'damesbladen'.
Eerst de eenvoudige, in bouwpakket voor de aannemer, later de fraaie keukens in primaire kleuren, voorzien van de eerste extra's,
die nu heel gewoon en vanzelfsprekend zijn en tenslotte zeer chique keukens met nog mooiere fotomodellen.

De mannen hier afgebeeld, zijn daarentegen de echte werkelijkheid van toen. Arbeid was nog betaalbaar,
als je ziet dat er vier man beschikbaar waren om een kolossale stam uit West-Afrika voor de 'operatie hechthout' klaar te maken.
Die bestond uit het het afpellen binnen in de fabriek van een uiterst dunne eindeloze schil tot er nauwelijks nog iets van de oorspronkelijke boom overbleef.

In 1967 maakte ik foto's voor advertenties in de 'Waterkampioen' en het reclamebureau spreekt hier duidelijke taal: "Bruynzeel Hechthout is erg goed.
Gewoon het beste ter wereld. Gemaakt van laag op laag zorgvuldig geselecteerd duurzaam tropisch hout". "Werkt niet, trekt niet, water en tropenproof, ja zelfs kookproof "?
Bruynzeel van luxe parket vloeren voor f 23,m2 ( ex 12% btw) tot potloden en daartussen een scala van alle houtproducten die maar denkbaar zijn.
Kostenbesparende productiemethoden, waarbij moderne lijmsoorten succesvol werden toegepast.
Een bewijs hiervoor leverden mijn foto's van voordeuren van woningen met waterschade als gevolg van een dijkdoorbraak in Tuindorp-Oostzaan.
De deuren kwamen er bijzonder goed van af, wat helaas niet in alle gevallen van de makers gezegd kan worden, zoals achteraf is gebleken.