In het algemeen:
fotografie in combinatie met andere elementen of in de vorm van collages