Enkele figuren van de sets gemerkt met * zijn afgebeeld.
NUMMER OMSCHRIJVING SET
MIL-1_08 Royal Army Medical Corps 145*
MIL-1_09 4.7 naval gun 1264
MIL-1_10 Royal Field Artillery 1339*
MIL-1_11 blauwe veldkeuken ?
MIL-1_12 blauwe wagen met 4 span
MIL-1_13 Motor Machine-gun Corps 199*
MIL-1_14 Band of the Line 27*
MIL-1_15 Royal Navy 207
MIL-1_16 Royal Scots Pipers 212*
MIL-1_17 Greek Evzones 1919-40 196
MIL-1_18 Belgian Cavalry 2me 190*
MIL-1_21 L-1st Dragoons officer 31*
MIL-1_21 R- 11th Hussars officer * 12*
MIL-1_22 Prussian Hussars 153
MIL-1_23 Royal Army Med. Corps 137*
MIL-1_24 cowboys ?*
MIL-1_25 Royal Artillery mount. gun 28
MIL-1_26 11th Hussars troopers * 12
MIL-2_01 Machine-gun Section 198
MIL-2_02 Machine-gun Section 194
MIL-2_03 British Sailors (1e versie) 26c
MIL-2_05 Chinese Infantry 241
MIL-2_06 4th Hussars 3rd Hussars 8
MIL-2_07 Royal Horse Guards 2
MIL-2_08 Motor Cycle Corps 200
MIL-2_09 Japanese Cavalry 135
MIL-2_10 Officers General Staff 201
MIL-2_11 Officers General Staff idem
MIL-2_12
MIL-2_13 1st Bengal Cavalry 47
MIL-2_14 British Cavalry 4a
MIL-2_15 Italian Cavalry (detail) 165
MIL-2_16
MIL-2_17 Italian Cavalry 165
MIL-2_18 6th Drag.Guards 7th Drag. 106
MIL-2_19
MIL-2_20 Lancers (Oostenr.-Hong.) 175
MIL-2_21 1st Life Guards 3a
MIL-2_22 Bedouin Arabs on foot 187
MIL-2_23 Japanese Infantry 134
MIL-2_24 Togoland Warriors Zulus 202
MIL-2_24 Zulus of Africa 147
MIL-2_26 Gord. Highl.-Of.Cam.Highl. 157