Le Mémorial -Caen (Calvados). De beslissende slag tegen de nazi terreur

De Franse stad Caen werd na D-day in de zomer van 1944 als gevolg van de oorlogshandelingen voor 73% verwoest.
Na een initiatief van de toenmalige burgemeester Jean-Marie Gerault werd in 1988 als eerbetoon aan de stad het museum MEMORIAL geopend.

Als thema is de universele verzoening als leiddraad gekozen en wordt er niet uitsluitend teruggekeken op de 20ste eeuw waarin Europa tot 2 maal toe van de duitse agressie te lijden kreeg.

Le Mémorial brengt in woord en vooral in beeld de geschiedenis van de vrede in de 20ste eeuw.
Een overzicht:
1.HET FAILLIET VAN DE VREDE
1919 Een fragiele vrede
1929 Economische crisis
Opkomst van het nazisme
Aanloop naar de oorlog

2.HET FRANKRIJK VAN DE ZWARTE JAREN
De nederlaag
De bezetting

3.DEPORTAGE EN GENOCIDE
Repressiedeportatie
Rassendeportatie
' Endlösung'

4.DE OORLOG IN HET OOSTEN
Operatie Barbarossa
Beleg van Lenigrad
Slag om Stalingrad

5.WERELDOORLOG, TOTALE OORLOG
De Amerikaanse oorlogsinspanning
De Duitse oorlogsinspanning op 2 fronten

6.DE OVERGANG
Van de tweede wereldoorlog naar de koude oorlog

Het oorlogseinde en de berechtiging
De vernietigde steden
Economische en politieke wederopbouw

7.IDEOLOGISCHE CONFRONTATIE
Dagelijks leven en propaganda
Geschil, repressie en spionage

8.DE KOUDE OORLOG GEMONDIALISEERD
Blokkade van Berlijn
Cubacrisis
Korea oorlog
Vietnam oorlog

9.DE NUCLEAIRE TERREUR

10.TECHNOLOGISCHE WEDLOOP OOST-WEST

11.ANDERE WEGEN
De niet-gebondenheid. Bandung 1955
Het einde der koloniën
De opbouw van Europa
Volksrepubliek China

12.HET EINDE VAN DE KOUDE OORLOG
De val van de muur
Implosie van het Sovjetblok

13.DE GROTE ZAAL VAN DE VREDE

14.VREDESCULTUREN
De boodschap van het wereldlijk westen
De boodschap van het christendom
De boodschap van islam en judaïsme
De boodschap van China en Japan
De boodschap van de inheemse volkeren

15.DE BENADERINGEN VAN DE VREDE
Wereldheerschappij
Afschaffen van de oorlog
Conflictbeheersing
Geweldloosheid
Vredesstructuren
Vredesculturen

16.BREUKEN
Direct geweld
Cultureel geweld
Structureel geweld

17.MUSEUM PARK

18.GALERIE VAN DE NOBELPRIJZEN VOOR DE VREDE

Bron: Mémorialgids Caen september 2007MEMORIAL