Voor alles wat drijft en kan branden

Ing. Albert J. Boes (1943) was van 1967 tot 1974 werkzaam bij de bouwtechnische dienst van Ahold B.V., Zaandam. Daar was hij met name betrokken bij brandveiligheidszaken in verband met de bouw en verbouwingen van onder andere supermarkten, distributiecentra, productiebedrijven en restaurants. Verder maakte hij deel uit van de bedrijfsbrandweer van het tot dit concern behorende Marvelo-productiebedrijf. Hierna trad hij in dienst van het verzekerings- en assuradeurenbedrijf Blom & van der AA B.V. als industrie-inspecteur voor de beoordeling van brandrisico's en het verstrekken van schadepreventie-adviezen. In 2006 maakte hij als senior riskconsultant gebruik van een VUT-regeling van het Aon-concern, waarin Blom & van de Aa in 1993 was opgegaan. Naast de risico-inspecties van allerlei soorten bedrijven en instellingen, was hij ook nauw betrokken bij de verzekering van de bouw van zee- en binnenvaartschepen en de cascoverzekeringen, nadat deze schepen in de vaart waren gekomen.

In samenhang met zijn ervaringen met het omgaan met schaderisico's, was hij één van de oprichters van het Algemeen Schadepreventie Overleg (ASPO, waarin ruim 200 verzekeringstechnici, betrokken bij risicobeoordelingen en preventie zijn verenigd). Voorts is hij redactielid van de cursusmodule 'Risicobeoordeling & Preventie' van NibeSVV en hij maakt deel uit van de examencommissie van de SEFD voor deze opleiding. In verband hiermee was hij als voorzitter van de opleidingscommissie nauw betrokken bij de vorming van het Register Risicodeskundige in 2005 onder auspiciën van het Nederlands Instituut van Register Experts om de kwaliteit te waarborgen van de uitgevoerde werkzaamheden van inspecteurs (risicodeskundigen) voor de verzekeringssector. Hij is auteur van onder andere de SdU-boekjes 'Oorzaken van brand, hun effecten en verzekeringsaspecten', 'Schade-afhandeling na brand' en 'Beveiliging van de pleziervaart', alsmede hoofdstukken in de handboeken 'Brandbeveiliging' en 'Inbraakbeveiligingstechniek'. Zijn activiteiten zijn ondergebracht in het bureau Boes Communicatie, Krommenie.