Boekbespreking

De bel luidt over het water
Op de wereldboekenmarkt dit jaar in Amsterdam j.l. 18 mei vond ik een boek deel 10 van de Esso Museumreeks dd 1988.
Het heet "De bel luidt over 't water"en bespreekt aan de hand van het scheepvaart museum in Antwerpen en het maritiem museum "Prins Hendrik"in Rotterdam een aantal aspecten van de binnenvaart.

Hoofdstuk 1 - Vaarwater.
Scheepvaart als wellicht de oudste vorm van vervoer te beginnen met het samenvoegen van boomstammen om zowel de stammen te transporteren als om zichzelf te verplaatsen.

Hoofdstuk 2 - Tussen voet en water.
Het komen tot de keuze om over de binnenvaart te schrijven, de keuze door de schrijver Joh. Stamt die uit een schippersgeslacht stamt ligt voor de hand.
Het boek is dan ook opfgedragen aan zijn moeder, die 'werd geboren bij paal 11 in de Maashaven van Rotterdam aan boord van de Nooitgedacht'

Hoofdstuk 3 - Kleine vaart.
De betekenis er van vroeger en nu.

Hoofdstuk 4 - Laagland.
De strategische ligging door de gunstige vervoersrichting van grote rivieren van eerder Antwerpen en later in de 15e eeuw pas Holland.
Na het wegnemen van hindernissen en aanleg van kanalen konden binnenschepen zich onbelemmerd bewegen door West Europa.

Hoofdstuk 5 - Voorbije vaart.
Bespreking van scheepswrak tot de typische schepen van de Rijn vaart en de houten kraak van 40 ton die in de 18e en 19e eeuw tussen de Zaanstreek en Dordrecht voer.
Ook het vaak primitieve leven aan boord wordt onder de loep genomen.

Hoofdstuk 6 - Verliefd op schepen.
Gaat over scheepsmodellen.

Hoofdstuk 7 - Dun water.
Beschrijft het wel en vooral wee van schippers toen en nu.

Hoofdstuk 8 - Roef en herft.
Hoe groeien schippers kinderen op aan boord en hoe wordt je een schipper.

Hoofdstuk 9 - Rijnvaart, beurtvaart, schippersbeurs.
Over tolgelden en bevrachting. Het economisch belang van de Rijn.

Hoofdstuk 10 - 't Geluid van de scheepsbel over 't water.
Wat niet aan bod kwam en 'de bakens verzet'.

Hoofdstuk 11 en 12 - Scheepvaart museum Antwerpen en Maritiem museum Rotterdam.

De fotografie van Onno Meeter.
Wat het boek ook zo bijzonder maakt is de mooie fotografie van mijn collega Onno Meeter waar ik ooit samen een project deed voor Randstad Uitzendbureau.
Helaas is hij in 2004 op 65 jarige leeftijd overleden; zijn omvangrijk archief is thans ondergebracht in het Maria Austria Instituut in Amsterdam, afgekort MAI die toestemming gaf voor het afbeelden van een aantal pagina's uit het boek.

Bron: DE BEL LUID OVER 'T WATER - ISBN 90 236 5708x

Peter Marcuse,Amsterdam, 25-05-2008