1. MARITIEME PORTRETTEN - VAN ZEE
-----------------------------------------------
Zaterdag 18 october werd de nieuwe expositie van maritiem schilder Fred Boom in het Molenmuseum in Koog aan de Zaan geopend. Ook kwam het nieuwste boek van Fred van de pers het heet "VAN ZEE"

2. VRIJGEVOCHTEN
------------------------
Zaans verzet in nationaal perspectief (1940-1945)
--------------------------------------------------------------
Enkele maanden na de Nederlandse capitulatie in mei 1940 telde de Zaanstreek al meerdere verzetshaarden. Relatief veel Zaankanters namen stelling tegen de nieuwe orde. Massaal, zoals tijdens de Februaristaking. En in kleiner verband, door groepjes gelijkgezinden die op uiteenlopende manieren de nazistische machthebbers poogden te dwarsbomen. De meest invloedrijke vrijheidsstrijder werd Walraven van Hall. Hij groeide in korte tijd uit tot de spil van de Nederlandse illegaliteit. Maar ook andere Zaankanters bleken tijdens de bezettingsjaren van landelijk of zelfs internationaal belang. In Vrijgevochten schetst Erik Schaap aan de hand van zes portretten de onmisbare Zaanse inbreng binnen de nationale tegenbeweging. De fabrieksarbeider Piet Bosboom, dominee Jan Eikema, de Engelandvaarders Dré Ausems en George Jambroes en de houthandelaars Jaap Buijs en Remmert Aten; allen streden ze op hun eigen wijze tegen de bezetter.

Na de Tweede Wereldoorlog zakten ze weg in de geschiedenis. Vrijgevochten is bedoeld om hen uit de vergetelheid te halen en aan de hand van hun verhalen de reikwijdte van het Zaanse verzet te tonen.

Erik Schaap (1961) publiceerde eerder onder meer de levensbeschrijving Walraven van Hall. Premier van het verzet (1906-1945).

Uitgegeven door Stichting Uitgeverrij Noord-Holland prijs € 19,50 (incl. BTW)
www.uitgeverij-noord-holland.nl


3. HET MOLEN MUSEUM - SAMEN OP VAKANTIE
----------------------------------------------------------
Een nieuwe expositie van het Molenmuseum in Koog aan de Zaan waar getoond wordt hoe Zaankanters in de eerste helft van de 20ste eeuw met vakantie gingen.
De expositie duurt tot 1 maart 2009


4. VAN WIND NAAR STOOM
----------------------------------
Een eeuw industriecultuur in de Zaanstreek
Auters:Jaap Schipper en Maura Huig

Eeuwenlang domineerden windmolens het vlakke land van de Zaanstreek. De vele houtzaagmolens, pelmolens, oliemolens, cacaomolens en papiermolens vormden de basis van één van de belangrijkste industriële centra van Europa. Daarin kwam verandering met de komst van de stoommachine. In 1833 werd de eerste stoommachine in een Zaans bedrijf geplaatst. Aan het eind van de negentiende eeuw gingen Zaanse fabrikanten massaal over op stoomkracht. Windmolens werden aangepast of gesloopt om plaats te maken voor fabrieken die beter toegerust waren om stoommachines te herbergen. Draaiende wieken aan de horizon maakten zo steeds meer plaats voor rokende schoorstenen. Aan de oevers van de Zaan, waar de fabrieksgebouwen aaneengebouwd werden, ontstond het typisch Zaanse verschijnsel van de "Zaanwand".

Van Wind naar Stoom is een studie naar de Zaanse fabrieksbouw in de periode 1833-1940. Met behulp van bouwtekeningen, foto's en ander archiefmateriaal is gereconstrueerd hoe de fabrieksgebouwen gedurende deze periode zich ontwikkelden op het gebied van constructie en architectonische vorm. Veel aandacht is daarbij voor de bouwers van deze fabrieken: de (voormalige) molenmakers die zich ontwikkelden tot aannemer-architecten, de architecten en ingenieurs. Lang niet allemaal kwamen ze uit de Zaanstreek; regelmatig werden architecten uit Amsterdam of elders aangetrokken.

Een hoofdstuk over herbestemde Zaanse fabrieksgebouwen mocht niet ontbreken, gezien de succesvolle voorbeelden hiervan die de Zaanstreek inmiddels kent. Gebouw Mercurius in Wormer, Verkade in Zaandam en De Adelaar in Wormerveer zijn slechts enkele voorbeelden van de tien die in dit boek aan de orde komen.

Uitgave: Stichting uitgeverij Zaans Erfgoed in samenwerking met Stichting Uitgeverij Noord-Holland
€ 39,50 (incl. BTW)