Dwarsdoorsneden en werktekeningen

Als gevolg van oorlogsgeweld en veranderende logistiek zijn veel fraaie haveninstallaties, waarbij vooral bedoeld de fraaie architectuur voorgoed verdwenen.
Waar in de 50tiger jaren nog volop conventioneel stukgoed werd verwerkt, werd dit in de komende jaren eerst door de roll on-roll off bevrachting overgenomen totdat tegenwoordig practisch alle stukgoed lading per container vervoerd wordt.
Uiteraard vallen hier niet de vaste en vloeibare bulk-lading onder. Ertsen,steenkool en olie werden al veel eerder massaal gestort op overslagterreinen, maar de omvang van de tonnage groeide wel explosief naar mamoet formaat.
In de 70tiger jaren kwam een ommekeer in de tot dan gevolgde werkwijze; slopen wat oud en niet meer gebruikt kon worden door nieuw.
Men kwam tot het besef dat de oude in onbruik geraakte gebouwen een ander doel konden gaan dienen en zo toch behouden konden worden.
Vooral in het Verenigd Koninkrijk was men daar het eerst mee aan de gang gegaan gevolgd door het toenmalige West-Duitsland. Nederland volgde pas later met als een mogelijk excuus dat in een klein land de ruimte beperkt is en slopen eerder aan bod komt.
Zover was het in de jaren vijftig echter nog niet. In havens zoals vooral in het oude havengebied aan het IJ van Amsterdam werd conventioneel stukgoed nog volop aangeboden. Er was volop werk voor sjorders, stuwers en bootwerkers.