Boekomslagen - Collectie Bram Huiser

Johan Coenraad Braakensiek (Amsterdam, 24 mei 1858 – aldaar, 27 februari 1940) was een Nederlandse kunstschilder, graficus en illustrator. Hij was leerling van de schilder David Bles en begon reeds vroeg als boekillustrator, o.a. voor Uit mijn eigen volk van Justus van Maurik en de boeken van C. Joh. Kieviet, de bekende auteur van jeugdboeken en schepper van de romanfiguur Dik Trom.
Voor een aantal uitgeverijen werkte hij als boekbandontwerper. Grote bekendheid verwierf hij door zijn politieke prenten, die hij van 1887 tot 1931 tekende voor De Amsterdammer, die in 1925 De Groene Amsterdammer ging heten.
Braakensiek is de grootvader van Jan van Oort, die als Jean Dulieu bekend zou worden met zijn strips, kinderboeken en poppenfilms over Paulus de Boskabouter.
Braakensiek behoorde tot de eerste leden van Kunstenaarsvereniging Sint Lucas.

Bron: Wikipedia

Van Maurik heeft twintig jaren lang samengewerkt met tekenaar Johan Coenraad Braakensiek (1858-1940). De meeste illustraties in zijn boeken zijn van Braakensiek’s hand die zijn figuren feilloos heeft neergezet. Van Maurik’s boeken zijn in veel uitvoeringen verschenen. Terwijl zijn toneelstukken in een grijs papieren bandje op de markt kwamen, was dit met zijn vertellingen en novellen heel anders gesteld, zij werden in een grote variatie van banden op verschillend formaat uitgebracht. Een voorbeeld van een prachtige band is: Indrukken van een Tótók, Indische Typen en Schetsen met 200 illustraties naar foto’s en tekeningen van Johan Braakensiek en W.O.J. Nieuwenkamp, (Van Holkema & Warendorf - 1e druk 1897). Een in twaalf delen ingenaaide uitgave van zijn werken (Van Van Holkema & Warendorf, jaar onbekend) heeft op iedere papieren omslag van het boek een heel bijzondere kleurenlitho, waarvan de ontwerper ook Johan Braakensiek is. Zijn uitgevers waren onder andere: G.Th.Bom, Tj. Van Holkema, Scheltema & Holkema en Van Holkema & Warendorf.
De getoonde collectie is in het bezit van Bram Huyser.

Bibliofiel Bram Huyser heeft een verzameling mooie boekbanden uit de periode 1890 tot en met 1940.
Zijn favoriete ontwerpers zijn:
Johan Briedé (1885-1980),
Fré Cohen (1903-1943),
Jan Bertus Heukelom (1875-1965),
Pieter Hofman (1885-1965),
André Vlaanderen (1881-1966)
en andere boekbandontwerpers uit de genoemde
periode.