Optie op een vervallen boerderij in Friesland

Met 3 polaroids op zak kwamen we thuis na een speurtocht op zoek naar een 2e huis buiten op het platteland.
Het ging om een het type van een Friese kop-hals-romp boerderij. De geschiedenis er van hebben we jammer genoeg niet meer kunnen achterhalen. Wel bleek de oorspronkelijke grote veestal, de romp dus, te zijn afgebroken en veranderd in een kleinere schuur, een klein gedeelte van de stal was blijven bestaan en primitief verbouwd tot een keukentje van de bewoner van het achterste gedeelte. De oorspronkelijke boerderij was als het ware verkaveld, er haadden op een zeker moment totaal welvier gezinnen gewoond eigenlijk vijf, want in de op het terrein verdwenen paardestal had nog een gezin gewoond.
Wij kochten voor weinig geld van Boterhoek sr. in St-Anna Parochie het voorste gedeelte, de kop en de hals. De staat waarin alles verkeerde was slecht. In het dak zat een groot gat, de binnenmuren waren vochig en de vloer gedeeltelijk verrot.