Spoorweggebruik ten behoeve van oorlogvoering

- De relatie tussen spoorweg en oorlogvoering dateert vanaf de Krimoorlog van 1854 tot 1856 toen een aannemer de eerste bevoorradings spoorlijn in gebruik nam.
De spoorweg werd af en toe tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog, de Frans-Pruisische oorlog van 1870-71 en de splinternieuwe spoorweg faciliteiten die voor Lord Kitchener's Soedan Campagne in 18882 werden aangelegd.

- Het eerste echte gebruik van de spoorweg voor oorlogsvoering stamt uit de diverse Boeren oorlogen in Zuid-Afrika, met gepantserde treinen die de verbindingen moesten beschermen en zware artillerie gemonteerd op spoorwegmateriaal, iets dat later nog tot volle ontwikkeling moest komen.

In de Eerste Wereldoorlog berrikte het gebruik van de spoorweg z'n hoogtepunt. Honderden kilometers smalspoor liepen tot zelfs de voorste linies aan het front en daarop de meest vreemde toepassingen van rollend materieel.
In de Tweede Wereldoorlog werden de spoorwegen ook voor diverse doeleinden intensief gebruikt, maar daarna is het gebruik geleidelijk afgenomen,
- Er is een groot aantal boeken bij Uitgeverij Blanford veschenen over spoorweggebruik en gemechaniseerd transport tijdens oorlogvoering.
Ze zijn alle het initiatief van en mooi geïllustreerd door de bekende illustrator Dennis Bishop in samenwerking met auteur Keith Davis.

- Dit boek bestrijkt de periode tot 1918 en geeft uitgebreid aandacht aan de meer ongebruikelijke verschijningen van mortieren op rails tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog, gepantserde treinen uit de Boerenoorlogen en een overvloed van toepassingen op smalspoor tijdens Wereldoorlog I.

-hierbij verwijs ook nog ik nog naar andere 3 boeken over spoorweggebruik tijdens oorlogstijd in Engeland.
een over de deelname van vrouwen en twee over de spoorwegen in de 2e wereldoorlog.