De Maria Henriëtte brengt de Karel Doorman veilig binnen