Wendingen was een kunstblad dat verscheen van 1918 tot 1931. Het maandblad werd uitgegeven door de Amsterdamse uitgeverij De Hooge Brug en was een orgaan van architectuurgenootschap Architectura et Amicitia. Wendingen was de belangrijkste spreekbuis van de Amsterdamse School. In totaal verschenen er 116 afleveringen.
Ondanks de band van Wendingen met Architectura et Amicitia beperkte de inhoud van het blad zich niet tot de architectuur, maar werd ook aandacht besteed aan beeldende kunst en toegepaste kunst. Het blad werd onder meer beroemd door zijn opmerkelijke vierkante formaat, de opvallende typografie van architect H.Th. Wijdeveld en zijn luxe uitvoering.
Overgenomen van WIKIPEDIA

De getoonde originele omslagen van de Wendingen nummers zijn afkomstig uit de verzamelingen van Bram Huyser.