De grote opmars van design 1960 -1975

"DROOM VAN HELDERHEID"
Huisstijlen, ontwerpbureaus en modernisme in Nederland, 1960 - 1975.

In deze periode groeiden huisstijlen uit van een marginaal verschijnsel tot een onmisbaar element in de presentatie van bedrijven en instellingen. Veel bekende huisstijlen werden ontworpen door de ontwerpbureaus Total Design en Tel Design, pioniers op dit gebied in Nederland, met als belangrijkste vertegenwoordigers respectievelijk Wim Crouwel en Gert Dumbar. Volgens hen waren huisstijlen een vorm van ‘goed ontwerp’ en leverden ze een bijdrage aan het algemeen welzijn. Tegelijkertijd zag met name Total Design huisstijlen ook als een vorm van visuele efficiency, hiermee aansluitend bij de heersende modernistische ontwerpopvattingen en het vooruitgangsgeloof in de jaren zestig. In de loop van de jaren zeventig zagen bedrijven huisstijlen voornamelijk als een manier om hun imago te verbeteren. Het ook in Nederland actieve Engelse ontwerpbureau Allied International Designers was zich hier al eerder van bewust en profiteerde hiervan. In dit rijk geïllustreerde boek wordt aan de hand van casestudies als KLM (1963), PAM (1965), AH (1966), NS (1968), DSM (1969) en de PTT (1981) onderzocht hoe de ontwikkeling verliep van enkele opvallende huisstijlen en ontwerpbureaus in Nederland. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan besluitvormingsprocessen binnen bedrijven en opvattingen van ontwerpers.

Deel 3 in de serie Beeldcultuur in Nederland, een initiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds.


DROOM VAN HELDERHEID
Huisstijlen,ontwerpbureaus en modernisme in Nederland, 1960 - 1975
auteur: Wibo Bakker
ontwerp: Piet Gerards Ontwerpers
368 pp / 240 x 170 mm / hardcover
Uitgeverij: 010
prijs € 34.50
ISBN 978 90 6450 753 3
verschijnt Juli 2011