Olijfolie industrie op Lesvos(Griekenland)

Het is nu nauwelijks voor te stellen dat zo'n betrekkelijk klein eiland voor de Turkse kust zoveel industrie gehuisvest heeft, maar Griekenland bestond nog niet een eeuw geleden en daardoor was er een enorm achterland en wel tot aan de Zwarte Zee.
Over Turkse toetreding te spreken, voor menig Nederlandse MKB'er van nu om van te watertanden.

Tegen het eind van de Turkse overheersing heeft Lesvos 113 met stoommachines uitgeruste fabrieken.
Daartoe hebben de volgende factoren bijgedragen:
- het reeds genoemde achterland als afzetgebied.
- uitgebreide olijfboomgaarden.
- lokale brandstof, de pitten van de olijven.
- goedkope arbeid.
- lage belastingen en vrijstelling van geïnvesteerd buitenlands kapitaal.

De grote vraag naar zeepproducten was geen lang leven beschoren.
Na de eerste wereldoorlog verkreeg Griekenland voor een groot deel zijn onafhankelijkheid. Daarna raakte het onder druk van Frankrijk en Engeland in een avontuur verwikkeld met een noodlottige afloop; bij de Grieken zelf beter bekend als de Klein Aziatische katostrofe, die nog steeds jaarlijks wordt herdacht.
De jonge staat ondernam een invasie op het Turkse vasteland die geheel mislukte; de inwoners van Griekse afkomst betaalden hiervoor een zware prijs, zij werden allen naar Griekenland gedeporteerd.
Dit verklaart dan ook de ineenstorting van de export er bleef nauwelijks een afzetgebied over.