Monique Marcuse - photograaf

Monique Marcuse lijkt met haar mobiele telefoon mensen en materie los van hun omgeving te maken.
Zonder evenwel de samenhang met die omgeving uit het oog te verliezen.
Dat levert metaforische beelden op met soms letterlijk een tweede laag; kijk zelf.