D-day

De termen D-Day en H-Hour worden gebruikt om respectievelijk de dag en het uur aan te duiden waarop een operatie zal plaatsvinden. De letters zijn afgeleid van de Engelse woorden waarvoor zij staan: "D" voor "day" en "H" voor "hour" (uur). Net zoals het uur "U" in het Nederlands. Er is slechts één D-Day en één H-Hour voor alle deelnemende troepen die aan dezelfde operatie deelnemen. De term D-Day heeft geen bijzondere betekenis. Er worden echter wel vele betekenissen aan gegeven, zoals Decision Day (Beslissingsdag) of Disembarkation Day (uitlaaddag) of Demolition day, dit zijn echter Backroniemen.
Deze termen kunnen ook gebruikt worden in combinatie met plus- en mintekens. Hiermee wordt dan de tijd ná of de tijd vóór de operatie aangeduid. Voorbeelden: H-3 betekent 3 uur voor H-hour, D + 3 betekent 3 dagen na D-Day, H + 75 minuten betekent 1 uur en 15 minuten na H-hour enzovoort.
Men gebruikt deze termen bij het plannen van militaire operaties waarvan men de datum waarop deze plaats gaat vinden nog niet heeft vastgesteld of als de datum nog niet bekend mag worden. D-Day is dus niet de codenaam van de invasie in Normandië zoals vaak wordt gedacht. Het plan voor een invasie in West-Europa had als codenaam "Overlord". Dit was echter vooral het idee van de invasie op de kust van Frankrijk zelf. Voor de verschillende mogelijke locaties voor een amfibielanding werden afzonderlijke plannen gemaakt en deze gebieden kregen allemaal hun eigen codenaam.

bron:Wikipedia