Fotograaf Jan Schiet uit Amsterdam

Deze fraaie opname van namaak mariniers in actie tijdens een gefingeerde landing ergens op de kust van Noord-Holland was bestemd voor een glossy promo folder ten behoeve van de AR10 in al z'n facetten en uitvoeringen en werd gemaakt door mijn voorganger met een toepasselijke naam Jan Schiet huisfotograaf bij de Artillerie Inrichtingen Hembrug in de 50tiger jaren.