Oorlogsgraven Stichting

Een jaar na de 2e wereldoorlog werd in Nederland de Oorlogsgraven stichting opgericht met het doel erevelden aan te leggen en te beheren voor alle oorlog slachtoffers, zowel van gesneuvelde militairen als omgekomen burgers tijdens de bezetting.
De betrokkenheid van Nederland blijkt uit het feit dat alleen al in Europa, behalve de erevelden Grebbeberg en Loenen in Nederland, er in Duitsland, Frankrijk, Noorwegen, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk soortgelijke erevelden zijn aangelegd voor totaal 8000 oologsslachtoffers.

NEDERLAND
Militair ereveld Grebbeberg.
Hier zijn de militairen begraven die in de Meidagen van 1940 sneuvelden in de ongelijke strijd tegen de Duitse agressor.

Ereveld Loenen.
Hier zijn niet alleen militairen begraven, maar burgerslachtoffers, verzetstrijders, politieke gevangenen, Engelandvaarders en de slachtoffers van dwangarbeid in Duitsland.

DUITSLAND
Nederlandse erevelden met graven en gedenkstenen van hen die in Duitsland omkwamen zijn te vinden in Bremen, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Lübeck en Osnabrück.

FRANKRIJK
Ereveld Orry-la-Ville
Dit ereveld ligt in de buurt van Senlis 29 km boven Parijs.
Hier zijn 114 Nederlanders begraven en op vier gedenkstenen staan de namen van nog eens 108 landgenoten. Op drie er van staan de namen van de militairen die omkwamen bij de torpedering van het stoomschip Pavon tijdens de evacuatie van Duinkerken. Op de vierde, geschonken door de voormalige verzetsbeweging Union Patriotique Néerlandaise, staan de namen van Nederlandse verzetsstrijders in of tijdens doortocht in Frankrijk.

NOORWEGEN
Op de begraafplaats Vestre Gravlund bij Volvat vind men een Nederlandse ereveld met 37 graven van landgenoten die in Noorwegen, Zweden of Finland omkwamen.
Het zijn zowel zeevarenden van de Koninklijke Marine en de koopvaardij als een aantal gevangen uit Duitse concentratie kampen, waarschijnlijk verdronken tijdens het drama in de Lübeckerbocht in Mei 1945

OOSTENRIJK
Het Nederlandse ereveld maakt deel uit vande Kommunal Friedhof in Salzburg.
Er zijn 89 graven en 2twee gedenkstenebn met 54 namen van Nederlandse oorlogsslachtoffers omgekomen in Oostenrijk en voormalig Tsjecho-Slowakije

VERENIGD KONINKRIJK
Op het Paddington Cemetary in London (Mill Hill) bevindt zich een ereveld voor 254 omgekomen Nederlanders in Groot-Brittannië en Noord Ierland, mililitairen van landmacht, zeemacht en koopvaardij. Op twee gedenkstenen staan de namen van nog eens 185 namen.

Behalve in Europa heeft de Oorlogsgraven Stichting in beheer en onderhoud zeven erevelden in Indonesië en verder in Thailand en Birma(spoorweg), Singapore en Hongkong, Australië en Korea.

Op 15 Augustus kwam als gevolg van de inzet van het atoomwapen op Japan een einde aan de oorlog in Azië. Voor de Nederlanders, militairen en burgers in de kampen en elders ingezet als dwangarbeiders, de kans om het er alsnog levend van af te brengen.
Ook de Indische bevolking leed door voedselgebrek en de Japanse wreedheid, op de dag van vandaag nog steeds onbespreekbaar, daar Japan zichzelf lever ziet als slachtoffer van de atoombom.
Als gevolg van het oorlogsgeweld, de bezetting door Japan en de bersiap, onafhankelijkheidsstrijd waren er in totaal 22 erevelden aangelegd waar meer dan 24000 landgenoten begraven lagen.
Na de soevereiniteitsoverdracht werden zij, in overleg met de Indonesische autoriteiten, alle herbegraven op Java en het aantal teruggebracht op zeven erevelden.

ANCOL bij Jakarta – Tandjong Priok
Hier werden honderden mannen en vrouwen door de Japanners geëxecuteerd en naamloos her en der begraven. Ook nu op het ereveld zijn velen naamloos gebleven omdat hun identiteit niet meer achterhaald kon worden.

MENTENG PULO bij Jakarta
Hier liggen de slachtoffers van de verschrikkingen doorgemaakt in de Japanse kampen in voormalig Nederlands-Indië, de asresten van in Japan omgekomen krijgsgevangenen in 700 urnen en gesneuvelde militairen van de 7 December Divisie.

LEUWIGAJAH bij Cimahi – Bandung
Hier liggen de meeste graven, in totaal 5000 herbegraven stoffelijke resten vanuit de hele archipel .

KALIBANTENG en CANDI bij Semarang
Op Kalibanteng liggen voornamelijk de vrouwen en kinderen van de beruchte vrouwenkampen Ambarawa en Lampersarie.
Op Candi de in Midden-Java gesneuvelde Nederlandse militairen als gevolg van de naoorlogse onafhankelijkheidstrijd.

KUNING bij Surabaya
Hier liggen de gesneuvelden van de marine, in het bijzonder zij die omkwamen als gevolg van de slag in de Java op 27 Februari 1942 samen met schout-bij-nacht Karel Doorman.

PANDU bij Bandung
Hier liggen de verdedigers van de Ciater en Subangstellingen uit 1942 en staat het KNIL monument en een tombe voor de onbekende soldaat en de onbekende burger.

Bron:

De Oorlogsgravenstichting www.ogs.nl

Deze stichting geeft informatie folders uit over:
-De Oorlogsgravenstichting, algemene informatie.
-Militair ereveld Grebbeberg
-Ereveld Loenen
-Birma spoorweg
-Gedenkboeken

www.amstelbooks.eu

www.stiwot.nl

www.wereldoorlog2.com