De koorbanken

Inleiding.

De Oude Kerk is van oorsprong een katholieke, gebouwd rond 1300 en in 1500 gegroeide tot Hallen kerk.
Tijdens de Beeldenstorm werd bijna alles wat met het katholieke te maken had verwijderd.
In 1578 werd de kerk door de Protestanten overgenomen.
De Hervormde Gemeente kerkt er sindsdien.

De koorbanken.

In het midden van de kerk bevinden zich aan 2 zijden van het koor tegenover elkaar 2 rijen banken waar aan de onderkant van de opklapbare zittingen de laat gothische misericorden zijn uitgesneden.

De banken werden gebruikt door het Getijdencollege, dat de kerkelijke erdedienst opluisterde met gezang en door gebed.

De makers van de misericorden zijn onbekend, maar aan de hand van de kleding zijn ze mogelijk rond 1500 gemaakt.
Als door een wonder hebben ze grotendeels de Beeldenstorm doorstaan en wel door het feit dat de zittingen in neergeklapte toestand vastgemaakt gebruikt werden.
Na de grote restauratie zijn er nieuwe beelden bijgeplaatst.
De afbeeldingen zijn vrij willekeurig bij elkaar geplaatst en ontleent aan volksgeloof, het dagelijks leven, gezegden en spreekwoorden.