De Goedkoop sleepboten.

De sleepboten van de voormalige rederij Goedkoop waren gestationneerd in Amsterdam, maar verleenden ook daarbuiten assistentie.
Zowel op het Noordzee kanaal als in de houthaven van Zaandam waren ze geen onbekenden.